FaceBook  Twitter  YouTube

PROCEDURE EN VOORWAARDEN

Voor de Dutch Blues Awards en de Dutch Blues Hall of Fame zijn de volgende categorieën opgezet:

 
A : Bluesband
B : Blues Gitarist
C : Vocalist(e), bassist(e), drummer, blazer, toetsenist(e) en overige
D : Keeping the Blues Alive (KBA)
E : Best Dutch Blues CD
F : Blues Hall of Fame (HoF)

Categorie A t/m C

De leden van de awardcommissie van de Dutch Blues Foundation (DBF) bezoeken zoveel mogelijk podia en festivals om te kunnen beoordelen welke Nederlandse bands en artiesten in aanmerking komen voor de Dutch Blues Awards. De commissie kijkt naar instrumentaal en vocaal talent, originaliteit en presentatie, wie zich profileren, wie het betreffende jaar opvalt, voor wie het ‘hun jaar’ is.

De commissieleden zorgen ieder voor een voorselectie van bands en artiesten en dragen de namen aan bij de voorzitter van de
commissie. Deze namen zijn gegadigden om genomineerd te worden. De leden van de commissie dragen op basis van hun kennis, ervaring en netwerk op bluesgebied genomineerden voor. Zij moeten hun keuze kunnen beargumenteren. Alle namen worden door de voorzitter verzameld. Op een nader te bepalen datum (echter ruim voor de jaarlijkse Dutch Blues Challenge, waarop de nominaties bekend worden gemaakt) van het betreffende Award-jaar komt de commissie bij elkaar en neemt gezamenlijk een besluit over de nominaties. Dit komt tot stand door discussie en consensus.

 
Ieder jaar kan iedereen stemmen op één van de genomineerden uit verschillende categorieën en tot eind december een stem uitbrengen. In de eerste helft van 2016 worden de Awards uitgereikt op diverse momenten en en verschillende locaties in het land aan
de band en aan de muzikanten, die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de blues in al zijn verschijningsvormen.

Commissie

De awardcommissie bestaat uit leden van de Raad van Advies en bluesliefhebbers uit het land. De procedure is als volgt:

De awardcommissie nomineert uitsluitend bluesbands en -muzikanten. De CD van het jaar, de Dutch Blues Hall of Fame en de Keeping the Blues Alive Awards worden via andere procedures gekozen.
De commissie werkt onder verantwoordelijkheid van de Raad van Advies, maar is zelfstandig.
De voorzitter van de commissie overlegt indien nodig met het bestuur en Raad van Advies.
Voorzitter van de commissie is een lid van de Raad van Advies.
De commissie bepaalt de genomineerden.
Een lid van de commissie mag nooit zichzelf aanmelden als een gegadigde, wel kan een lid van de commissie een ander lid invullen.
De samenstelling van de commissie bestaat uit minimaal zes en maximaal vijftien personen.
De commissie is samengesteld voor de duur van een jaar. Van de leden wordt het volgende verwacht:
 • het beschikken over gedegen kennis van Nederlandse blues.
 • het weten wat er leeft in de blueswereld.
 • het regelmatig bezoeken van bluesfestivals en optredens in café’s, clubs en dergelijke.
 • het kunnen omgaan met geheimhouding.
Begin van het jaar wordt de commissie vastgesteld (bij teveel aanmeldingen selecteert de awardvoorzitter na consultatie van de leden van Raad van Advies).
De awardcommissie komt twee keer per jaar bij elkaar. De eerste bijeenkomst betreft kennismaking, bespreken procedure, kiezen secretaris. De tweede betreft het bespreken van de kandidaten en het vaststellen van de genomineerden. Tussen de eerste en tweede bijeenkomst communiceren de commissieleden via mail.

Nominaties

 Een commissielid brengt minimaal vijf en maximaal vijftien nominaties uit voor de volgende categorieën:
 
A : Bluesband ( min 1 en max 5 )
B : Blues Gitarist ( min 1 en max 5)
C : Vocalist(e), bassist(e), drummer, blazer, toetsenist(e) en overige ( min 3 )
 
Categorie C bestaat uit verschillende categorieën, zie hierboven. In deze categorie bij voorkeur minimaal drie aanleveren, dat kan bijvoorbeeld zijn: 1x drum, 1x bluesharp en 1x trompet of 2x sax, 1x piano, 1x viool en 1x drum.
Van belang is de motivatie en onderbouwing.
De hoeveelheid bands of muzikanten die per categorie genomineerd worden, kan variëren, te bepalen door de commissie.
 

D : Keeping the Blues Alive (KBA)

Voor categorie D kunnen mensen of organisaties worden aangemeld die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de bluesmuziek in het afgelopen jaar. Tegelijk met de stemprocedure kan iedereen een persoon of organisatie voordragen.
Voor de categorie D ‘KBA’ maakt het DBF-bestuur een keuze uit de voorgedragen gegadigden.
 

E : Dutch Blues CD

De beoordeling van de Dutch Blues CD vindt plaats door een combinatie van beoordeling door een jury en door het publiek.
 
Als jury wordt hierbij gekozen voor radiostations op bluesgebied en bluesrecensenten, in de overtuiging dat zij CD’s volledig beluisteren en op kwaliteit weten te beoordelen. Via radiostations worden de aangemelde CD’s eventueel gedraaid en bekend gemaakt. Recensies worden geplaatst via diverse media. Hierdoor vindt tegelijkertijd promotie van de CD’s plaats.
 
Uit alle aangemelde en beoordeelde CD’s van het betreffende jaar wordt een top 3 samengesteld, waarop het publiek kan stemmen om de nummer 1 te bepalen.
 
Naast het bepalen van een Dutch Blues CD, wordt uit het aanbod van dat jaar een Best Self Produced Blues CD gekozen door de jury, welke aangemeld kan worden voor de International Blues Awards in Memphis.
 

Procedure Dutch Blues CD

Om in aanmerking te komen voor de Dutch Blues CD wordt de volgende procedure gevolgd:

Muzikanten melden hun CD, die in het betreffende jaar van 1 januari tot 1 januari is uitgekomen, aan via de website van de DBF. Hierbij leveren zij de volgende gegevens aan:
 1. Naam bandsolo
 2. Front van de CD
 3. Titel CD
 4. Release datum
 5. Nummers CD (Minimaal vijf nummers)
 6. Meewerkende artiesten
 7. Self Produced: ja/nee
 8. Toestemming aan juryleden om MP3 te draaien in hun programma: ja/nee
 9. CD wordt opgestuurd aan de DBF.
 10. Uploaden van MP3 om het te laten beoordelen door de jury.
 11. Jury krijgt de MP3 opgestuurd bv. via WeTranfer.
 12. Jury beoordeelt de CD op de volgende criteria: 
  1. Bluesinhoud
  2. Originaliteit / eigen geluid
  3. Mix
  4. Algemene indruk
 13. Jury vult een (digitaal) invulformulier in.
 14. Jury geeft voor alle onderdelen punten (een cijfer van 1 – 10). Daarnaast geeft de jury nog een korte beoordeling in woorden.
 15. Alle punten van de verschillende juryleden worden opgeteld. Per CD wordt het gemiddelde berekend vanuit het aantal juryrapporten. Bij het berekenen van het gemiddelde worden per CD in ieder criterium eenmaal de hoogste en eenmaal de laagste score niet meegerekend. Daar komt een top 3 uit.
 16. Top 3 komt op de site van de DBF en het publiek kan zijn stem uitbrengen in een periode voorafgaand aan de uitreiking van de Dutch Blues Awards.
 17. Bekendmaking van de Dutch Blues CD vindt plaats in het voorjaar.
 18. Na de bekendmaking van de Dutch Blues Awards krijgen de bands de jurybeoordeling toegestuurd.
 

Procedure Best Self Produced Blues CD 

Van de aangemelde Self Produced Blues CD’s die uit zijn gekomen tussen 1 november tot 1 oktober kan er één aangemeld worden voor de International Blues Awards in Memphis. De procedure is als volgt:
 • Van de tot dan toe aangemelde CD’s (Self Produced) wordt de hoogst beoordeelde CD voor Memphis aangemeld.
 • Daarna wordt de procedure van Memphis gehanteerd.
 

F : Blues Hall of Fame (HoF) 

Categorie F draagt bij aan het opbouwen van een historisch archief van mensen die door optredens, opnames of documentatie van onschatbare waarde zijn of zijn geweest voor de Nederlandse bluesgeschiedenis.
Voor de categorie F ‘Blues HoF’ zullen de Raad van Advies en het DBF-bestuur mensen selecteren. Dit zal plaatsvinden zonder nominaties of aankondigingen vooraf.
Het kunnen zowel Performers als Non-Performers zijn. Het aantal geselecteerden kan per jaar verschillen.
 

Procedure

De volgende procedures worden gehanteerd:
 • Het aantal nominaties en Award-uitreikingen staat niet vast en kan per jaar verschillen. Dit hangt af van het aanbod en de kwaliteit en wordt besloten door de commissie en het bestuur.
 • Alleen Nederlandse bands komen in aanmerking, dat wil zeggen dat 50% min. 5 jaar woonachtig in Nederland en/of van Nederlandse nationaliteit is.
 • Alleen Nederlandse artiesten komen in aanmerking, dat wil zeggen min. 5 jaar woonachtig in Nederland en/of van Nederlandse nationaliteit.
 • In categorie A Blues Band worden drie tot vijf bands genomineerd.
 • In categorie B Blues Gitarist worden minimaal drie en maximaal zes gitaristen genomineerd.
 • In categorie C wordt niet voor ieder instrument een nominatie gegeven. Dit hangt af van het aanbod en de kwaliteit. Op basis van de aangedragen nominaties en categorieën wordt door de commissie bepaald in welke categorieen voor dit jaar Awards worden uitgereikt. Over de jaren heen kan aandacht voor bepaalde categorieën worden gevraagd.
 • Voor de categorie E ‘Dutch Blues CD’ wordt de procedure zoals hierboven beschreven gehanteerd.
 • Er worden in totaal minimaal drie en maximaal twaalf Awards per jaar uitgereikt.
 
De procedures staan vermeld op de website van de Dutch Blues Foundation. Ook worden naast de bekendmaking van de genomineerden en de Award winnaars, alle kandidaten voor nominaties van het betreffende jaar op de website vermeld.