Instagram  FaceBook  Twitter  YouTube

BLUES IN THE SCHOOLS

Dat muziek verbroedert is door de eeuwen heen wel bewezen. Muziek brengt niet alleen mensen samen maar muziek kan mensen ook opvrolijken, rust geven, troosten en zelfs een helende werking hebben. Dat geldt in het bijzonder voor bluesmuziek. Blues is een gevoel waarbij mensen, ondanks de ogenschijnlijk negatieve naam, positieve energie uit kunnen putten. Blues kan gaan over alledaagse dingen waarin mensen zich kunnen herkennen. Maar de blues is tegelijkertijd ook een taal die over de hele wereld door muzikanten van waar dan ook afkomstig gesproken wordt.

In deze tijd van maatschappelijke- en muzikale verarming wil de Dutch Blues Foundation liefhebbers en geïnteresseerden van deze nog steeds zo populaire muziekstroming samenbrengen, schoolprojekten starten en zodoende jonge mensen kennis laten maken met deze oeroude vorm van expressie.