Instagram  FaceBook  Twitter  YouTube

DUTCH BLUES AWARDS

De Dutch Blues Awards worden jaarlijks uitgereikt aan mensen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de Blues in Nederland. 

Klik hier voor tickets.

Voor de Dutch Blues Awards zijn de volgende categorieën opgezet

A: Dutch Blues Award - Blues muzikant
B: Dutch Blues Award - Blues-act
C: Dutch Blues Award - Bijzondere prestatie
D: Dutch Blues Award - Populairste bluesmuzikant of blues-act (Publieksprijs)
E: Dutch Blues Award - Jong Blues Talent
F: Dutch Blues Award - Hall of Fame
G: Dutch Blues Award - Keeping The Blues Alive
H: Dutch Blues Award - Dutch Blues CD

Criteria voor de awards zijn:
Bluesmuziek maken, in de breedste zin van het woord.
Alleen Nederlandse bands/duo’s komen in aanmerking, dat wil zeggen dat 50% min. 5 jaar woonachtig is in Nederland en/of van Nederlandse nationaliteit is.
Alleen Nederlandse solo-artiesten komen in aanmerking, dat wil zeggen min. 5 jaar woonachtig in Nederland en/of van Nederlandse nationaliteit.

Categorie A t/m D

A) Bluesmuzikanten die over bijzondere muzikale kwaliteiten beschikken.
B) Blues-acts die over bijzondere muzikale kwaliteiten beschikken.
C) Bluesmuzikanten en blues-acts die iets bijzonders gepresteerd hebben.
D) Bluesmuzikanten en blues-acts die het meest populair zijn.
Bij deze vierdeling wordt onderkend dat iemand die populair is of iets bijzonders bereikt heeft, niet per definitie ook over bijzondere muzikale kwaliteiten hoeft te beschikken. In dit systeem is het ook mogelijk dat een uitzonderlijke muzikant die minder op de voorgrond staat, toch voor een Award in aanmerking kan komen.

E: Jong Blues Talent

Om ook de jongeren te stimuleren zich in de blues verder te ontwikkelen wordt er ook een aparte Award voor jong bluestalent in het leven geroepen. De maximale leeftijd is 20 jaar in het jaar van de nominatie.

Beoordeling voordrachten

Een team van erkende deskundigen zal met behulp van een nieuw uitgekiend puntensysteem de kandidaten, die hebben aangeven de eventuele nominatie te aanvaarden en persoonlijk aanwezig te zullen zijn bij de uitreiking van de awards, vanuit verschillende invalshoeken beoordelen. Hierbij is, dat een instrumentalist mede wordt beoordeeld door een gerenommeerde muzikant die betreffende instrument zelf ook beheerst. Zo zal bijvoorbeeld een drummer voor het technische deel beoordeeld worden door een drum-expert. Hierbij voor vooral gekeken naar de technische vaardigheid in dienst van de gekozen muziekstijl.

Nominaties

Iedereen die voldoet aan voorwaarden mag worden voorgedragen voor één of meerdere van deze Awards. Daartoe zal er een aanmeldingsprocedure via de website van de Dutch Blues Foundation worden opengesteld. In de categorieën A,B,C en D worden minimaal drie en maximaal vijf kandidaten met de meeste punten 'genomineerd' voor een Dutch Blues Award. De bluesmuzikant of blues-act met het hoogste puntentotaal is winnaar in de betreffende categorie. De winnaar van de Award voor meest populaire bluesmuzikant of blues-act wordt bepaald doormiddel van publieks-stemmen.

Proceduren en voorwaarden

Voor de categorieën Blues Muzikant, Blues-act, Jong Blues Talent en Bijzondere prestatie 
Iedereen mag via het online aanmeldingsformulier kandidaten aandragen voor deze categorieën. De voordracht moet voorzien zijn van relevant -openbaar/controleerbaar- bewijs. Dat mag in principe alles zijn, zoals: video’s, audio, persberichten, reviews etc.
De aandrager mag in elke categorie slechts 1 voordracht doen. De aangedragen kandidaten moeten zichzelf duidelijk als bluesmuzikant of blues-act profileren en een muzikanten- of bandprofiel bij de Dutch Blues Foundation hebben.

Voordracht voor Dutch Blues Award - Populairste bluesmuzikant of blues-Act
In tegenstelling tot de overige Dutch Blues Awards gaat het bij toekenning van de populariteits Award om het aantal publieksstemmen. Deze kunnen via het stemformulier op de site van de Dutch Blues Foundation ingediend worden. De bluesmuzikant of blues-act moet een muzikanten profiel hebben bij de Dutch Blues Foundation.

Voordracht voor Dutch Blues Award - Keeping The Blues Alive:
Voordracht voor deze Award mag door iedereen plaatsvinden via het online aanmeldingsprogramma. De voordracht moet voorzien zijn van relevant -openbaar/controleerbaar- bewijs. Dat mag in principe alles zijn, zoals: persberichten, recensie, luistercijfers, bezoekers aantallen etc. Het gaat hierbij niet om het aantal stemmen maar om de kwaliteit van de motivatie.

F: Blues Hall of Fame (HoF) 

Categorie F draagt bij aan het opbouwen van een historisch archief van mensen die door optredens, opnames of documentatie van onschatbare waarde zijn of zijn geweest voor de Nederlandse bluesgeschiedenis. Voor de categorie F ‘Blues HoF’ zullen de Raad van Advies en het DBF-bestuur mensen selecteren. Dit zal plaatsvinden zonder nominaties of aankondigingen vooraf. Het kunnen zowel Performers als Non-Performers zijn. Het aantal geselecteerden kan per jaar verschillen.

G: Keeping the Blues Alive (KBA)

Voor categorie G kunnen mensen of organisaties worden aangemeld die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de bluesmuziek in het afgelopen jaar. Tegelijk met de stemprocedure kan iedereen een persoon of organisatie voordragen. Zie aanmeldfomulier. Voor de categorie G ‘KBA’ maakt het DBF-bestuur een keuze uit de voorgedragen gegadigden. 

H: Dutch Blues CD

De beoordeling van de Dutch Blues CD vindt plaats door een combinatie van beoordeling door een jury en door het publiek.
Als jury wordt hierbij gekozen voor radiostations op bluesgebied en bluesrecensenten, in de overtuiging dat zij CD’s volledig beluisteren en op kwaliteit weten te beoordelen. Via radiostations worden de aangemelde CD’s eventueel gedraaid en bekend gemaakt. Recensies worden geplaatst via diverse media. Hierdoor vindt tegelijkertijd promotie van de CD’s plaats.
Uit alle aangemelde en beoordeelde CD’s van het betreffende jaar wordt een top 3 samengesteld, waarop het publiek kan stemmen om de nummer 1 te bepalen.
Naast het bepalen van een Dutch Blues CD, wordt uit het aanbod van dat jaar een Best Self Produced Blues CD gekozen door de jury, welke aangemeld kan worden voor de International Blues Awards in Memphis.

Procedure Dutch Blues CD

Om in aanmerking te komen voor de Dutch Blues CD wordt de volgende procedure gevolgd:
Muzikanten melden hun CD, die in het betreffende jaar van 1 januari tot 1 januari is uitgekomen, aan via de website van de DBF. 
Jury beoordeelt de CD op de volgende criteria: 
  1. Bluesinhoud
  2. Originaliteit / eigen geluid
  3. Mix
  4. Algemene indruk
Jury vult een (digitaal) invulformulier in.
Jury geeft voor alle onderdelen punten (een cijfer van 1 t/m 10). Daarnaast geeft de jury nog een korte beoordeling in woorden.
Alle punten van de verschillende juryleden worden opgeteld. Per CD wordt het gemiddelde berekend vanuit het aantal juryrapporten. Bij het berekenen van het gemiddelde worden per CD in ieder criterium eenmaal de hoogste en eenmaal de laagste score niet meegerekend. Daar komt een top 3 uit.
Top 3 komt op de website van de Dutch Blues Foundationen het publiek kan zijn stem uitbrengen in een periode voorafgaand aan de uitreiking van de Dutch Blues Awards. Bekendmaking van de Dutch Blues CD vindt plaats in het voorjaar. Na de bekendmaking van de Dutch Blues Awards krijgen de bands de jurybeoordeling toegestuurd.

Procedure Best Self Produced Blues CD 

Van de aangemelde CD's voor de Dutch Blues CD Award, die Self Produced zijn en uitgekomen tussen 1 november en 1 oktober kan er één aangemeld worden voor de International Blues Awards in Memphis. De procedure is als volgt: Van de tot dan toe aangemelde CD’s (Self Produced) wordt de hoogst beoordeelde CD voor Memphis aangemeld. Daarna wordt de procedure van Memphis gehanteerd.


Dutch Blues Awards

Sinds de oprichting van de Dutch Blues Foundation in 2009 zijn de Dutch Blues Awards een niet meer weg te denken begrip geworden in de Nederlandse blues community. Mede door de opgedane ervaringen sinds het instellen van de awards en door de vele suggesties die werden ontvangen uit de bluescommunity is de tijd aangebroken om een aantal verbeteringen door te voeren.

Dutch Blues CD Awards 2023
CD's die uit zijn gekomen tussen 1 januari en 31 december 2023 kunnen aangemeld worden voor de Dutch Blues CD Award 2023 via het aanmeldformulier.
De CD's worden beoordeeld door de CD-Jury en gedraaid op de radio-stations. Deze jury bestaat uit presentatoren van Blues radioprogramma's en recensenten. De CD's worden beoordeeld in vier categorieën: bluesinhoud, mix, originaliteit/eigen geluid en algemene indruk. De drie CD's met de meeste punten zijn de CD's waar het publiek zijn stem op mag uitbrengen.

Naast het bepalen van een Best Dutch Blues CD, wordt uit het aanbod van dat jaar een Best Self Produced Blues CD gekozen door de jury, welke aangemeld kan worden voor de International Blues Awards in Memphis.
Lees hier de Best Self Produced Official Rules.