Instagram  FaceBook  Twitter  YouTube

PERIODIEKE GIFT

Schenken met een belastingvoordeel

Een periodieke gift is een gift met een looptijd van minimaal 5 jaar. Je schenkt dan jaarlijks, gedurende 5 jaar (of langer), een vast bedrag aan de Dutch Blues Foundation. Je gift mag je verhogen met 25% en is volledig aftrekbaar van jouw belastbaar inkomen zonder een drempel. Je ontvangt daardoor (afhankelijk van jouw inkomen) maximaal 52% van de gift terug. Je kunt dus meer schenken zonder dat het je extra geld kost. Download: Formulier Periodieke gift in geld

Rekenvoorbeeld

Periodieke gift € 50
€ 100
€ 200
Berekenen verhoging +25% € 50 x 25% = € 12,50 € 100 x 25% = € 25 € 200 x 25% = € 50
Je hebt dan per jaar een aftrek van € 50 + € 12,50 = € 62,50 € 100 + € 25 = € 125 € 200 + € 50 = € 250
Gemiddeld 40% van de gift terug* € 62,50 x 40% = € 25 € 125 x 40% = € 50 € 250 x 40% = € 100
Het kost je maar € 25 € 50 &euro 100

* Afhankelijk van in welke belastingschijf je zit, wordt bepaald hoeveel je terug krijgt.

Voorwaarden

  • Je betaalt minimaal 5 jaar een vast bedrag per jaar.
  • De gift wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen jou en de Dutch Blues Foundation. Klik hier voor de overeenkomst.
  • Voor de aftrek van periodieke giften geldt geen drempelbedrag of maximaal aftrekbaar bedrag.
  • Je mag geen tegenprestatie ontvangen van de Dutch Blues Foundation

Link: Lees meer informatie op de website van de belastingsdienst

Word nu donateur