Instagram  FaceBook  Twitter  YouTube

PROCEDURE EN VOORWAARDEN

Inhoudelijk programma
De Dutch Blues Foundation organiseert ieder jaar een Dutch Blues Challenge, waarin in twee categorieën (bluesbands en bluessolo’s / bluesduo’s) wordt gestreden. De winnaars kunnen een deelname aan de International Blues Challenge (IBC) in Memphis (USA) en aan de Europese Blues Challenge (EBC) in een wisselende Europese stad verdienen. 
 

Challengecommissie

 • De commissie bestaat uit leden van de Raad van Advies en bluesliefhebbers uit het land. 
 • Bluesliefhebbers uit het land kunnen zich aanmelden na een oproep op social media, website en nieuwsbrief.
 • De commissie bepaalt welke aangemelde blues-acts deelnemen aan de finale van de Dutch Blues Challenge.
 • De commissie werkt onder verantwoordelijkheid van de Raad van Advies, maar is zelfstandig.
 • De commissie is samengesteld voor de duur van één jaar.
 • De voorzitter is een lid van de Raad van Advies.
 • De commissie bestaat uit minimaal tien en maximaal twintig personen.
 • Bij teveel aanmeldingen selecteert de voorzitter na consultatie van de Raad van Advies.
 • De voorzitter van de commissie overlegt indien nodig met het bestuur en Raad van Advies.
 • Een muzikant die zich als band/solo/duo aanmeldt voor de Dutch Blues Challenge kan dat jaar geen zitting hebben in de commissie.
 • Commissieleden onthouden zich van een beoordeling van een band/solo/duo waarbij zij een directe betrokkenheid hebben.
 • De challengecommissie komt één keer per jaar bij elkaar. Deze bijeenkomst betreft kennismaking en bespreking van de procedure. De beoordeling en communicatie verloopt verder via het beoordelingssysteem en via e-mail. 
 • Commissieleden zijn in staat om te kunnen beoordelen op bluesinhoud, instrumentaal talent, vocaal talent, originaliteit en uitstraling op basis van aangeleverde MP3’s en Youtube-links. Verder bezoeken zij, in overleg met elkaar, een aantal live-optredens van de aangemelde bands/solo/duo’s en kunnen omgaan met geheimhouding.

Procedure 2024
Iedere blues act die een PRO-Account heeft kan de act aanmelden voor de Dutch Blues Challenge. Meer info over een PRO-Account via deze link. Van 1 november tot 1 maart kunnen blues acts zich voor de Dutch Blues Challenge aanmelden via de website van de Dutch Blues Foundation, die ook weer begint met een primaire beoordeling door de challengecommissie van de DBF. 
Aanmelden kan voor de volgende categorieën:
 • Blues bands
 • Bluessolo-artiest of blues duo
Voor deelname aan de IBC in Memphis geldt:
Een band / solo / duo mag twee jaar achter elkaar meedoen aan de IBC, daarna één jaar niet. Een muzikant kan zich wel voor een andere categorie aanmelden.


Voor deelname aan de Europese Blues Challenge geldt:
Indien de Europese Blues Challenge eenmaal is gewonnen, dan is deelname in het vervolg uitgesloten.
Een band/solo/duo die eerder heeft deelgenomen aan de EBC mag na een periode van twee jaar pas weer deelnemen. Voorbeeld: Heb je in 2021 meegedaan, de eerst volgende is in 2024.
Dit betekent dat als de DBC gewonnen wordt door een band/solo/duo waar bovenstaande voor geldt, dat de winnaar van de andere categorie uitgezonden wordt naar de Europese Blues Challenge.
Voor de IBC geldt dat de tweede band dan wel de tweede solo/duo kan deelnemen.
 

Criteria om zich voor de DBC aan te kunnen melden, zijn:
 • Bluesmuziek maken, in de breedste zin van het woord.
 • Alleen Nederlandse bands/duo’s komen in aanmerking, dat wil zeggen dat 50% minimaal vijf jaar woonachtig is in Nederland en / of van Nederlandse nationaliteit is.
 • Alleen Nederlandse solo-artiesten komen in aanmerking, dat wil zeggen min. 5 jaar woonachtig in Nederland en / of van Nederlandse nationaliteit.

Akkoord gaan met de voorwaarden (zie hieronder)
Aanmelden gebeurt door in te loggen, het invullen van een digitaal formulier en het aanleveren van de volgende gegevens/data:
 • Drie nummers (MP3’s) van maximaal drie jaar oud, waarvan twee eigen nummers of één eigen nummer en een geheel eigen versie van een cover
 • Drie links naar YouTube-filmpjes van maximaal drie jaar oud, van drie verschillende nummers en daarvan ten minste twee opnames van live optredens
 • Biografie van de band/solo/duo
 • Gegevens van de website, die up-to-date dient te zijn, en facebookpagina van de blues act
 • Gegevens (naw, telefoon, e-mail) van de band/solo/duo, zoals die aan de Dutch Blues Challange en als winnaar internationaal gaat meedoen
Beoordeling door de challengecommissie
Op basis van blues inhoud, instrumentaal talent, vocaal talent, originaliteit en uitstraling wordt iedere blues-act door de challengecommissie beoordeeld, volgens een beoordelingsformulier. Vóór 1 mei wordt door de challengecommissie aan de hand van de resultaten bepaald wie er mee mogen doen aan de finale van de Dutch Blues Challenge. Bij gelijke stand bepaalt blues inhoud de doorslag. 
Als de winnaars van de Dutch Blues Challenge finale bekend zijn, worden verdere afspraken tussen hen en het bestuur van de Dutch Blues Foundation gemaakt over deelname aan de EBC en IBC.


Contractsvoorwaarden
Als bands / solo / duo’s meedoen, tekenen ze een contract. Daarin staat o.a. onder welke voorwaarden zij deelnemen aan de Dutch Blues Challenge: 
 • Dat zij met gebruikmaking van hun website, Facebookpagina en andere media bekendheid geven aan de Dutch Blues Challenge.
 • Dat zij bij het winnen van de Dutch Blues Challenge in staat en bereid zijn om op eigen kosten aan de Europese en/of de Internationale Challenge in Memphis deel te nemen. 
 • Dat zij zich bij deelname aan de Europese en Internationale Challenge, als blues vertegenwoordigers van Nederland, houden aan de door de Dutch Blues Foundation opgestelde verantwoordelijkheden, PR- en gedragsregels.
 • Voor eventuele deelname aan Nederlandse blues festivals worden onderlinge afspraken gemaakt tussen band/solo/duo’s en de festivals.

Regels rond de finale van de Dutch Blues Challenge
Voor de goede orde en voor eerlijke kansen worden de volgende regels in acht genomen tijdens de Dutch Blues Challenge:
 • De volgorde van optredens wordt bepaald op basis van loting op de dag van de finale. Iedere act krijgt 20 minuten speeltijd. Er wordt een seintje gegeven aan de bandleider met hoeveel tijd er nog gespeeld mag worden. Dit gaat door middel van een bordje met daarop: 2 minuten, 1 minuut, 30 seconden en Tijd is om. Tijdsoverschrijding leidt tot puntenaftrek
 • De muzikanten dienen op tijd aanwezig te zijn voor de loting.
 • Er wordt door iedere act gespeeld over de aanwezige backline. (drumstel, basversterker en zangset)
 • Er is een vast team aan technici, bepaald door de Dutch Blues Foundation.
 • Deze regels zijn dezelfde als welke gehanteerd worden tijdens de Blues Challenge in Memphis en zijn vertaald naar de Nederlandse situatie.
Beoordeling en jurering finale
De beoordeling vindt plaats aan de hand van de volgende criteria: blues inhoud, instrumentaal/vocaal talent, originaliteit en uitstraling op het podium. Zowel de juryleden als de wedstrijdleiding worden aangewezen door het bestuur van de Dutch Blues Foundation. De jury bestaat uit 4-8 personen, vanuit diverse blues invalshoeken, zoals bijvoorbeeld:
 • Bluesmuzikant(en)
 • Bluesfestival organisator(en)
 • Journalist/redacteur(en) op blues gebied
 • Radiopresentator(en) op blues gebied
Per act vult ieder jurylid een formulier in, welke direct wordt ingeleverd bij de challenge-secretaris, die geen deel uit maakt van de jury. De challengesecretaris voert de gegevens in het jurysysteem in. Het meeste aantal punten bepaalt de winnaars in beide categorieën. Bij eenzelfde aantal punten geeft het aantal punten bij het criterium blues inhoud de doorslag. Is het puntenaantal dan nog gelijk, dan bepaalt de jury in overleg met elkaar de winnaars. De winnaars worden aan het eind van de challenge bekend gemaakt.
 
Invulling van de finale van de Dutch Blues Challenge.
Elk half uur vindt er een band- en een solo-/duo-optreden plaats, waarna 10 minuten pauze voor ombouwen en jurering. De band wordt op de dag van de finale om 11.00 uur verwacht aanwezig te zijn. De dag is een combinatie van de Finale Dutch Blues Challenge en de uitreiking van de Dutch Blues Awards.

Dutch Blues Foundation