Instagram  FaceBook  Twitter  YouTube

PROCEDURE EN VOORWAARDEN

Inhoudelijk programma
De Dutch Blues Foundation organiseert ieder jaar een Dutch Blues Challenge. Bij voldoende aanmeldigen ook weer met voorrondes in het voorjaar en de gebruikelijke finale in het najaar, waarin in twee categorieën (bluesbands en bluessolo’s/-duo’s) wordt gestreden. De winnaars kunnen een deelname aan de International Blues Challenge (IBC) in Memphis (USA) en aan de Europese Blues Challenge (EBC) in een wisselende Europese stad verdienen. Er is gekozen voor het najaar, omdat in november de acts moeten worden aangemeld voor de IBC. 
 

Challengecommissie

 • De commissie bestaat uit leden van de Raad van Advies en bluesliefhebbers uit het land. 
 • Bluesliefhebbers uit het land  kunnen zich aanmelden na een oproep op social media, website en nieuwsbrief.
 • De commissie bepaalt welke aangemelde blues-acts deelnemen aan de voorrondes van de Dutch Blues Challenge.
 • De commissie werkt onder verantwoordelijkheid van de Raad van Advies, maar is zelfstandig.
 • De commissie is samengesteld voor de duur van één jaar.
 • De voorzitter is een lid van de Raad van Advies.
 • De commissie bestaat uit minimaal zes en maximaal vijftien personen.
 • Bij teveel aanmeldingen selecteert de voorzitter na consultatie van de Raad van Advies.
 • De voorzitter van de commissie overlegt indien nodig met het bestuur en Raad van Advies.
 • Een muzikant die zich als band/solo/duo aanmeldt voor de Dutch Blues Challenge kan dat jaar geen zitting hebben in de commissie.
 • Commissieleden onthouden zich van een beoordeling van een band/solo/duo  waarbij zij een directe betrokkenheid hebben.
 • De challengecommissie komt één keer per jaar bij elkaar. Deze bijeenkomst betreft kennismaking en bespreking van de procedure. De beoordeling en communicatie verloopt verder via het beoordelingssysteem en via e-mail. 
 • Commissieleden zijn in staat om te kunnen beoordelen op bluesinhoud, instrumentaal talent, vocaal talent, originaliteit en uitstraling op basis van aangeleverde MP3’s en Youtube-links. Verder bezoeken zij, in overleg met elkaar, een aantal live-optredens van de aangemelde bands/solo/duo’s en kunnen omgaan met geheimhouding.

Procedure
Iedere blues act die een PRO-Account heeft kan de act aanmelden voor de Dutch Blues Challenge. Meer info over een PRO-Account via deze link.  
Van 7 oktober tot 1 januari kunnen blues acts zich voor de Dutch Blues Challenge aanmelden via de website van de Dutch Blues Foundation, die ook weer begint met een primaire beoordeling door de challengecommissie van de DBF eventueel gevolgd door voorronden op diverse plaatsen in Nederland.
Aanmelden kan voor de volgende categorieën:
 • Blues bands
 • Bluessolo-artiest of blues duo
Voor deelname aan de IBC in Memphis geldt:
Een band/solo/duo mag 2 jaar achter elkaar meedoen aan de IBC, daarna 1 jaar niet. Een muzikant kan zich wel voor een andere categorie aanmelden.

Voor deelname aan de EBC geldt:
Indien de EBC eenmaal is gewonnen, dan is deelname in het vervolg uitgesloten.
Een band/solo/duo die eerder heeft deelgenomen aan de EBC mag na een periode van 2 jaar pas weer deelnemen. Voorbeeld: Heb je in 2016 meegedaan, de eerst volgende is in 2019.
Dit betekent dat als de DBC gewonnen wordt door een band/solo/duo waar bovenstaande voor geldt, dat de winnaar van de andere categorie uitgezonden wordt naar de EBC.
Voor de IBC geldt dat  de tweede band dan wel de tweede solo/duo kan deelnemen.
 
Criteria om zich voor de DBC aan te kunnen melden, zijn:
Bluesmuziek maken, in de breedste zin van het woord.
Alleen Nederlandse bands/duo’s komen in aanmerking, dat wil zeggen dat 50% min. 5 jaar woonachtig  is in Nederland en/of van Nederlandse nationaliteit is.
Alleen Nederlandse solo-artiesten komen in aanmerking, dat wil zeggen min. 5 jaar woonachtig in Nederland en/of van Nederlandse nationaliteit.

Akkoord gaan met de voorwaarden (zie hieronder)
Aanmelden gebeurt door in te loggen, het invullen van een digitaal formulier en het aanleveren van de volgende gegevens/data:
 • Drie nummers (MP3’s) van maximaal 2 jaar oud, waarvan twee eigen nummers of één eigen nummer en een geheel eigen versie van een cover
 • Drie links naar YouTube-filmpjes van maximaal 2 jaar oud en daarvan ten minste twee opnames van live optredens
 • Biografie van de band/solo/duo
 • Gegevens van de website, die up-to-date dient te zijn, en facebookpagina van de blues act
 • Gegevens (NAW, telefoon, e-mail) van de band/solo/duo, zoals die aan de DBC en als winnaar internationaal gaat meedoen

Beoordeling door de challengecommissie
Op basis van blues inhoud, instrumentaal talent, vocaal talent, originaliteit en uitstraling wordt iedere blues-act door de challengecommissie beoordeeld, volgens een beoordelingsformulier.
Vóór 1 april wordt door de challengecommissie aan de hand van de resultaten bepaald wie er mee mogen doen aan de voorrondes van de Dutch Blues Challenge.
Als de winnaars van de Dutch Blues Challenge finale bekend zijn, worden verdere afspraken tussen hen en het bestuur van de Dutch Blues Foundation gemaakt over deelname aan de EBC en IBC.

Contractsvoorwaarden
Als bands/solo/duo’s meedoen, tekenen ze een contract, waarin o.a. staat onder welke voorwaarden zij deelnemen aan de Dutch Blues Challenge:
Dat zij beschikbaar zijn voor een van de regionale voorrondes en de finale. De datums in het tweede kwartaal van het jaar en de plaatsen worden tijdig bekendgemaakt.
Dat zij met gebruikmaking van hun website, facebookpagina en andere media bekendheid geven aan de Dutch Blues Challenge en hun deelname aan de voorronden (wanneer zij zijn toegelaten tot die voorronden).
Dat zij bij het winnen van de Dutch Blues Challenge in staat en bereid zijn om op eigen kosten aan de Europese en de Internationale Challenge in Memphis deel te nemen. Gestreefd wordt om uit de opbrengsten van de voorrondes een substantieel bedrag te reserveren tbv reis- verblijfkosten van bands en DBF-begeleiding aan de IBC/EBC)
Dat zij zich bij deelname aan de Europese en Internationale Challenge, als blues vertegenwoordigers van Nederland, houden aan de door de Dutch Blues Foundation opgestelde verantwoordelijkheden, PR- en gedragsregels.
Voor eventuele deelname aan Nederlandse blues festivals worden onderlinge afspraken gemaakt tussen band/solo/duo’s en de festivals.
 
Regels rond de voorrondes en finale van de Dutch Blues Challenge
Voor de goede orde en voor eerlijke kansen worden de volgende regels in acht genomen tijdens de Dutch Blues Challenge:
De volgorde van optredens wordt bepaald op basis van loting op de dag van de voorronde.
Iedere act krijgt 20 minuten speeltijd. Er wordt een seintje gegeven aan de bandleider met hoeveel tijd er nog gespeeld mag worden. Dit gaat door middel van een bordje met daarop: 2 minuten, 1 minuut, 30 seconden en Tijd is om. Tijdsoverschrijding leidt tot puntenaftrek
De muzikanten dienen op tijd aanwezig te zijn voor de loting.
Er wordt door iedere act gespeeld over de aanwezige backline. (drumstel, basversterker en zangset)
Er is een vast team aan technici, bepaald door de DBF in samenwerking met de deelnemende venue.
Deze regels zijn dezelfde als welke gehanteerd worden tijdens de Blues Challenge in Memphis en zijn vertaald naar de Nederlandse situatie.
 
Beoordeling en jurering voorronden
We gaan in beginsel uit van regionale voorrondes in het voorjaar  in nog later bekend te maken venues/plaatsen in Nederland. 
Uit de aanmeldingen selecteert de Challengecommissie  de bands die deelnemen aan een van de regionale voorrondes.
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de beoordeling door de Challengecommissie worden bij elke voorronde 5 of  6 bands geplaatst. Elk optreden duurt 20 minuten met 10 minuten wisseltijd, wat betekent dat de optredens bij elkaar maximaal 3 uur duren.
De bands maken gebruik van een aanwezige beschikbare backline (drumstel, basversterker en zangset).
Alle deelnemende blues acts worden beoordeeld door een vakjury, bestaande uit drie personen. De juryleden worden aangewezen door het DBF-bestuur. Ten minste één jurylid  van elke voorrondejury is een muzikant die heeft deelgenomen aan een finale van de DBC en/of genomineerd is voor een Dutch Blues Award.

De vakjury beoordeelt conform de jurering in de Challenge-finale.
Elke blues act die door de vakjury als winnaar is aangewezen, mag deelnemen aan de DBC Finale. Afhankelijk van het aantal voorronden, wat bepaald wordt door het aantal deelnemende venues en het aantal door de challengecommissie tot de voorronden toegelaten blues acts, kan het bestuur van de DBF besluiten dat de vakjury’s ook een runner-up kunnen aanwijzen die door gaat naar de finale van de DBC. Dit besluit wordt voor 1 april bekend gemaakt. Tijdens de finale wordt dus gespeeld door 6 bands.
De winnaar en eventueel runner-up worden na afloop van de voorronde ter plekke bekend gemaakt.
Bij voldoende aanmelding van kwalitatief goede solo/duo’s wordt een aparte voorronde georganiseerd voor deze categorie. Een en ander conform dezelfde procedure als bij de band-voorrondes. De 2 hoogst gewaardeerde acts  gaan naar de finale.

Beoordeling en jurering finale
De beoordeling vindt plaats aan de hand van de volgende criteria: blues inhoud, instrumentaal/vocaal talent, originaliteit en uitstraling op het podium.
Zowel de juryleden als de wedstrijdleiding worden aangewezen door het bestuur van de DBF.
De jury bestaat uit 4-8 personen, vanuit diverse blues invalshoeken, zoals bijvoorbeeld:
 • Bluesmuzikant(en)
 • Bluesfestival organisator(en)
 • Journalist/redacteur(en) op blues gebied
 • Radiopresentator(en) op blues gebied
Per act vult ieder jurylid een formulier in, welke direct wordt ingeleverd bij de challenge-secretaris, die geen deel uit maakt van de jury. De challengesecretaris voert de gegevens in het jurysysteem in. Het meeste aantal punten bepaalt de winnaars in beide categorieën. Bij eenzelfde aantal punten geeft het aantal punten bij het criterium blues inhoud de doorslag. Is het puntenaantal dan nog gelijk, dan bepaalt de jury in overleg met elkaar de winnaars.
De winnaars worden aan het eind van de avond bekend gemaakt.
 
Invulling van de finale van de Dutch Blues Challenge
De finale is op 6 oktober 2019 van 14.30 tot 20.00 uur in Nieuw Vennep. Elk half uur vindt er een band- en een solo-/duo-optreden plaats, waarna 10 minuten pauze voor ombouwen en jurering.

Voorwaarden aanmelding venues voor de voorronden
 1. In de zaal kunnen tussen de 150 en 400 bezoekers aanwezig zijn en 200 tot 450 personen in totaal: de 50 niet-bezoekers zijn leden van bluesacts, juryleden, presentator, vrijwilligers DBF en vrijwilligers venue;
 2. Er is een podium, waar acts van 3 tot 8 muzikanten kunnen spelen (we denken aan een podium van bijvoorbeeld 6 x 4 meter);
 3. De voorrondes dienen plaats te vinden op een zaterdagavond of zondagmiddag in de periode eind april tot en met juni 2017; de precieze datum wordt afgesproken tussen de venue en de DBF, waarbij alleen die data in aanmerking komen waarop geen groot nationaal of regionaal blues/muziekfestival plaats vindt;
 4. De DBF zorgt voor de online voorverkoop van de kaarten. Wie de kaartverkoop aan de kassa verzorgt op de dag van de challenge, wordt in overeenstemming tussen de venue en de DBF bepaald. De netto-opbrengst van de kaartverkoop komt ten goede van de DBF ter financiering van de reis van de winnaars van de DBC en een begeleider van de DBF naar Memphis in Tennessee.
 5. De opbrengst van de catering (drankjes en hapjes/snacks etc) komt ten goede aan de venue.
 6. De venue zorgt voor een maaltijd en enige consumptiebonnen/-munten ten behoeve van de muzikanten, de juryleden, de presentator en de vrijwilligers van de DBF. De venue draagt de kosten zelf, maar is gerechtigd hiervoor sponsors te werven. Voor zover de venue meer sponsorbedragen verwerft dan de kosten van de gevraagde voorziening, zijn de meeropbrengsten voor de venue. Op de posters en flyers is een plek gereserveerd waar de sponsoren op gezet kunnen worden.
 7. De venue draagt zorg voor een backline, bestaande uit zangset, drumkit en basversterker, een stagemanager en stagehand(s), een geluidstechnicus en lichttechnicus.
 8. De DBF draagt zorg voor een promostand, waar merchandise van de DBF en kaarten voor de finale worden verkocht met bezetting door DBF vrijwilligers
 9. De DBF draagt zorg voor een vakjury van 3 personen en een presentator van de middag/avond van de challenge.
 10. Voor de muzikanten is een ruimte aanwezig als backstage ruimte/kleedruimte, een ruimte voor het veilig bergen van de instrumenten en voor de jury en vrijwilligers van de DBF is een ruimte beschikbaar voor overleg.
Is jouw venue geschikt voor een voorronde, stuur dan een e-mail naar office@dutchbluesfoundation.com.
Vermeldt alle informatie als reactie op de tien genoemde punten.