Instagram  FaceBook  Twitter  YouTube

EUROPEAN BLUES CHALLENGE 2020 GEANNULEERD
Geplaatst op maandag 20 april 2020

Dutch Blues Foundation


Keken we niet allemaal uit naar die opwindende strijd tussen de 25 beste blues-acts van Europa die op 17 en 18 april in Zaandam zou plaatsvinden? De vrijwilligers hadden extra geslapen en gezond gegeten om volledig fit het uiterste te kunnen geven voor een spectaculair programma. Er was zelfs een cruiseschip afgemeerd vlakbij het Zaantheater om de afstand tussen overnachten en optreden zo klein mogelijk te houden. Kinderen kregen les in de blues en het centrum van Zaandam sidderde van de bluesklanken. De tiende editie van de European Blues Challenge, samenvallend met de tiende verjaardag van de Dutch Blues Foundation (DBF), zou een zeker succes worden.
 

Wat nu rest is de blues in het hart, ongedragen T-shirts en een nutteloos draaiboek

Na een zorgvuldige afweging zijn de Dutch Blues Foundation en de stichting Blues in Zaanstad (BiZ) tot de conclusie gekomen dat het ontvangen van de tiende editie van de European Blues Challenge in 2020 een onwerkelijke droom is geworden. Zodoende is wat eerst werd uitgesteld nu een geannuleerd evenement.
 
De DBF en BiZ zullen de European Blues Union voorstellen het evenement in de komende jaren alsnog te ontvangen. We nemen aan dat dit voorstel zal worden gehonoreerd, maar we zijn hierover nog niet in kennis gesteld. Zodra beslissingen genomen en locatie en data bevestigd zijn, zullen wij een nieuw communiqué uitbrengen.
 
Ondertussen kunnen jullie genieten van de muziek van alle deelnemers op europeanbluesunion.com/ebc-2020-participating-bands.
 

Meer informatie via onderstaande website

 
We zijn bedroefd over de zware consequenties van de pandemie en hopen dat iedereen deze tijd gezond zal doorkomen.
Ben en blijf veilig.=======================================

Were we not all looking forward to that exiting battle between the 25 top blues-acts of Europe which would have taken place in Zaandam April 17 and 18? Volunteers had slept extra and eaten healthy to be fit and do their utmost in offering a spectacular program. Even a cruiseship was berthed next to the venue to make the distance between overnight stay and performance as small as possible. Children would have been schooled in playing the blues and the centre of Zaandam was vibrating with blues-notes. The 10th edition of the European Blues Challenge, coinciding with the 10th anniversary of the Dutch Blues Foundation (DBF), was going to be a succes.

All that remains now is that bluesy feeling, unworn T-shirts and a useless scenario

After careful deliberation the Dutch Blues Foundation and the Blues in Zaanstad Foundation (BiZ) have come to the conclusion that hosting the 10th edition of the European Blues Challenge in 2020 (EBC2020) has become an unrealistic dream. As such what was first declared postponed is now a cancelled event.

The DBF and BiZ will propose to the European Blues Union (EBU) to host the event in the years to come. We trust that she will honor this request, but we do not know the outcome as yet. Information will be conveyed as soon as decisions are taken and location and dates are confirmed.

In the meantime, enjoy music from all participants on europeanbluesunion.com/ebc-2020-participating-bands.

More information can be found on:

We are saddend by the severe consequences of the pandemic and hope that we can all pull through with our health intact.
Be and stay safe.

Bekijk het nieuwsoverzicht