Instagram  FaceBook  Twitter  YouTube

WIJZIGINGEN DUTCH BLUES FOUNDATION AWARDS 2018
Geplaatst op woensdag 28 maart 2018

Sinds de oprichting van de Dutch Blues Foundation in 2009 zijn de Dutch Blues Awards een niet meer weg te denken begrip geworden in de Nederlandse blues community. Mede door de ervaringen sinds het instellen van de Awards en door de vele suggesties die werden ontvangen uit de bluescommunity is de tijd aangebroken om een aantal verbeteringen door te voeren.
De Dutch Blues Foundation wil een breed draagvlak voor de voorgenomen wijzigingen. Daarom is er voorafgaand aan de totstandkoming van een nieuw systeem uitgebreid onderzoek verricht onder zo’n 60 muzikanten en andere betrokkenen. Ook zijn er tussentijds diverse presentaties geweest waar de ideeën getoetst werden en ieder zijn of haar feedback kon geven.
Dit alles vond plaats onder bezielende leiding van gitarist Kees Dusink, die daarin flink wat uren van zijn vrije tijd heeft gestoken. Kees heeft veel ervaring in het analyseren en stroomlijnen van bedrijfsprocessen en hij kreeg al snel het vertrouwen van het bestuur om in deze (complexe) klus het voortouw te nemen.

Dutch Blues Foundation

De belangrijkste wijzigingen

 • Er komen andere categorieën voor de awards. De awards voor specifieke instrumenten en vocalisten komen te vervallen. Daarvoor in de plaats komen er nieuwe awards waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen
  A) bluesmuzikanten en blues-acts die over bijzondere muzikale kwaliteiten beschikken,
  B) bluesmuzikanten en blues-acts die iets bijzonders gepresteerd hebben en
  C) bluesmuzikanten en blues-acts die het meest populair zijn.
 • Bij deze driedeling wordt onderkend dat iemand die populair is of iets bijzonders bereikt heeft, niet per definitie ook over bijzondere muzikale kwaliteiten hoeft te beschikken. In dit systeem is het ook mogelijk dat een uitzonderlijke muzikant die minder op de voorgrond staat, toch voor een award in aanmerking kan komen.
 • Om ook de jongeren te stimuleren zich in de blues verder te ontwikkelen wordt er ook een aparte award voor jong bluestalent in het leven geroepen.
 • Iedereen die voldoet aan voorwaarden mag worden voorgedragen voor één of meerdere van deze awards. Daartoe zal er een aanmeldingsprocedure via de website van de Dutch Blues Foundation worden opengesteld.
 • Een team van erkende deskundigen zal met behulp van een nieuw uitgekiend puntensysteem alle kandidaten vanuit verschillende invalshoeken beoordelen.
 • Ook nieuw hierbij is, dat een instrumentalist mede wordt beoordeeld door een gerenommeerde muzikant die betreffende instrument zelf ook beheerst. Zo zal bijvoorbeeld een drummer voor het technische deel beoordeeld worden door een drum-expert. Hierbij voor vooral gekeken naar de technische vaardigheid in dienst van de gekozen muziekstijl.
 • In iedere categorie worden vijf kandidaten met de meeste punten genomineerd voor een Dutch Blues Award. De bluesmuzikant of blues-act met het hoogste puntentotaal is winnaar in de betreffende categorie.
 • De winnaar van de award voor meest populaire bluesmuzikant of blues-act wordt bepaald doormiddel van publiek-stemmen.
 • Het bekend maken en huldigen van de winnaars zal meer uitstraling krijgen. De awards zullen niet meer op locatie worden uitgereikt maar zoals eerdere jaren tijdens een feestelijk centraal evenement. Hierbij zullen niet alleen de winnaars maar ook de andere genomineerden in het zonnetje worden gezet. De Awards 2018 worden uitgereikt op zaterdag 13 april 2019 in Hotel de Rustende Jager te Nieuw-Vennep.
Binnenkort zullen ook de voorwaarden voor het voordragen van kandidaten op deze site gepubliceerd worden. Met deze wijzigingen denkt de Dutch Blues Foundation weer een belangrijke stap gezet te hebben in haar streven naar verdere professionalisering.

Overzicht van de alle awards m.i.v. 2018

 • Dutch Blues Award - Bluesmuzikant
  Deze award wordt jaarlijks uitgereikt aan een individuele bluesmuzikant die beschikt over bijzondere muzikale kwaliteiten. Deze award is een erkenning voor het leven. Een bluesmuzikant kan deze award dus maar eenmaal ontvangen.
 • Dutch Blues Award - Blues-act
  Deze award wordt jaarlijks uitgereikt aan een blues-act die beschikt over bijzondere muzikale kwaliteiten. Deze award is een erkenning voor het leven. Een bluesmuzikant kan deze award dus maar eenmaal ontvangen.
 • Dutch Blues Award - Jong blues talent
  Deze award wordt jaarlijks uitgereikt en is een aanmoedigingsprijs voor jong bluestalent. Dat kan een individuele jonge muzikant (max. 18 jaar) zijn of een jonge bluesband waarvan de oudste muzikant niet ouder is dan 18 jaar. Deze award kan maar eenmaal door dezelfde band of persoon worden ontvangen.
 • Dutch Blues Award - Bijzondere prestatie
  Deze award wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of blues-act, die in de hoedanigheid van muzikant(en) in het afgelopen kalenderjaar een bijzondere prestatie heeft verricht. Deze award kan in principe meerdere malen door dezelfde persoon of blues-act verkregen worden.
 • Dutch Blues Award - Populairste blues-act
  Deze award wordt jaarlijks toegekend aan de meest populaire muzikant of blues-act van het afgelopen kalenderjaar.
 • Dutch Blues CD
  Deze award is Ongewijzigd.
 • Keeping The Blues Alive
  Deze award is Ongewijzigd.
 • Hall of Fame
  Deze award is Ongewijzigd.


Bekijk het nieuwsoverzicht