Instagram  FaceBook  Twitter  YouTube

EXPERTS VOOR BEOORDELING DUTCH BLUES AWARDS

De Dutch Blues Foundation reikt jaarlijks de Dutch Blues Awards uit. Vanaf 2018 is de procedure in een nieuw jasje gestoken. Eén van de wijzigingen houdt in dat de beoordeling van alle kandidaten door een team van erkende deskundigen vanuit verschillende invalshoeken beoordeeld worden. Ook nieuw hierbij is, dat een instrumentalist mede wordt beoordeeld door een gerenommeerde muzikant die betreffende instrument zelf ook beheerst. Zo zal bijvoorbeeld een drummer voor het technische deel beoordeeld worden door een drum-expert. Hierbij wordt vooral gekeken naar de technische vaardigheid in dienst van de gekozen muziekstijl. Hierdoor krijgt de Award meer waarde voor bluesmuzikanten. Afhankelijk van de aanmeldingen zal er expertise gevraagd worden op specifieke beoordelingscriteria, zoals muzikaliteit, vocaal talent, originaliteit of performance.

Taakomschrijving en aanmelden

Ben je in staat om objectief en integer bluesmuzikanten te beoordelen op muzikaal/vocaal talent, originaliteit en uitstraling en wil je als expert op een bepaald onderdeel een bijdrage leveren in een team van deskundigen, meld je dan aan via het aanmeldformulier. Wij nemen dan contact met je op. Ook zorgen we voor een coachsessie onder leiding van gitarist (en architect van het nieuwe Award systeem) Kees Dusink, om je goed in te weiden in het beoordelingssysteem.


Dutch Blues Foundation


Award meeting in 2014. (foto: Leo Gabriels)


Word nu vrijwilliger