Instagram  FaceBook  Twitter  YouTube

CULTURELE ANBI

De Dutch Blues Foundation is door de belastingdienst aangewezen als een ANBI. De afkorting ANBI staat voor Algemeen nut beogende instellingen en kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Vanaf 2012 is de Dutch Blues Foundation aangemerkt als een Culturele ANBI. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Welke belastingvoordelen heeft een ANBI

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:
 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de instelling geen schenkbelasting te betalen.
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
 • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, kunnen onder bepaalde voorwaarden een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Als vrijwilligers geen vrijwilligersvergoeding ontvangen, dan doen ze in sommige situaties een gift aan een ANBI.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Wordt dit gedaan d.m.v. een periodieke gift dan is er geen drempel. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. 

Voorwaarden ANBI

Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan de volgende voorwaarden voldoen.
 • Een instelling moet zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang. Dit noemen we de 90%-eis.
 • De instelling en de mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
 • Een bestuurder of beleidsbepaler mag niet over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
 • Een ANBI mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
 • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
 • Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben.
 • De ANBI heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
 • Geld dat na opheffing overblijft, wordt besteed aan een algemeen nuttig doel.
 • Een ANBI heeft bepaalde administratieve verplichtingen.

Administratieve verplichtingen

Een ANBI moet verplicht een administratie voeren. Uit deze administratie moet bijvoorbeeld blijken:
 • Welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding en vacatiegelden zijn betaald. Zo kunnen wij beoordelen of de bestuursleden bovenmatige onkostenvergoedingen of vacatiegelden ontvangen.
 • Welke kosten de instelling heeft gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan bedragen die zijn uitgegeven voor het werven van geld en de beheerskosten van de instelling. Zo kunnen wij beoordelen of er een redelijke verhouding is tussen de kosten en de bestedingen.
 • Wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is. Zo kunnen wij de bestedingen van de ANBI beoordelen op hetbestedingscriterium.

Wanneer mag je kosten aftrekken als gift?

Maak je kosten voor een ANBI? Maar krijg je deze kosten niet vergoed? Dan mag je het bedrag van die kosten misschien aftrekken als gewone gift. Daarbij is van belang of je wel of geen vergoeding kunt krijgen voor deze kosten.

Je kunt een vergoeding krijgen voor gemaakte kosten

Kunt je de gemaakte kosten declareren bij de ANBI, maar zie je hiervan af? Dan doe je een gift. Je mag deze gift aftrekken als een gewone gift. Je moet wel kunnen aantonen dat je beiden aan de volgende voorwaarden voldoen:
 • De belastingdienst heeft de instelling aangewezen als ANBI.
 • De instelling heeft een verklaring afgegeven dat je jezelf hebt ingezet als vrijwilliger.
 • De ANBI heeft een regeling getroffen waardoor je n aanmerking komt voor een vergoeding.
 • De financiële situatie van de ANBI is zo dat zij de vergoeding ook kan uitbetalen.
 • De ANBI heeft de bedoeling om de vergoeding daadwerkelijk uit te betalen.
 • Je moet zelf kunnen bepalen dat je de vergoeding niet wilt ontvangen en aan de ANBI schenkt.
De hoogte van de gewone gift is gelijk aan het bedrag dat je vergoed zou krijgen. Voor autokosten geldt een vast bedrag.

Je kunt geen vergoeding krijgen voor gemaakte kosten

Maak je kosten die volgens maatschappelijke opvattingen vergoed horen te worden? Maar kun je de gemaakte kosten niet vergoed krijgen door de slechte financiële situatie van de ANBI? Dan mag je deze kosten aftrekken als een gewone gift.

Kosten die volgens maatschappelijke opvattingen vergoed horen te worden, zijn bijvoorbeeld:
 • Reiskosten
 • Portokosten
 • Kosten voor enveloppen, papier of inkt
 • Auto- en taxikosten (voor autokosten geldt een vast bedrag)


Auto- en taxikosten

Voor autokosten die je niet hebt gedeclareerd, tel je een vast bedrag van € 0,21 per kilometer mee. Voor taxikosten tel je de werkelijke kosten mee.

Dutch Blues Foundation